Mikä Mediamoottori?

Mediamoottori on kuuden taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen yhteinen oppilastyögalleria. Galleriassa koetaan mediataiteiden sekä muiden aineiden taiteen perusopetuksessa syntyneitä töitä, joita voidaan kutsua mediataiteeksi. Gallerian taiteilijat ovat eri-ikäisiä ja asuvat eri puolilla Suomea. Mukana on lapsia, nuoria ja aikuisia. Galleriassa esitellään suurella ylpeydellä niin eskarilaisten animaatioita kuin useiden vuosien kunnianhimoisen tekemisen tuloksena syntyneitä mediataideinstallaatioita. Gallerian teoksia yhdistää aito tekemisen ilo ja mediateknologian luova käyttö taiteen tekemisen välineenä. 

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. Oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetushallituksen antamien mediataiteiden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan mediataiteiden tehtävänä on vahvistaa oppilaan valmiuksia hyödyntää mediateknologiaa luovasti taiteellisessa toiminnassa. Opetuksen päämääränä on luoda edellytykset oppilaan monipuoliselle mediasuhteelle ja mediataiteiden elinikäiselle harrastamiselle sekä vahvistaa taiteen roolia mediakulttuurissa. Mediataiteiden opetus rakentuu mediateknologiaa, kuten liikkuvaa kuvaa, ääntä ja ohjelmistoja, hyödyntävien taiteiden perinteille ja niiden yhteyksille muihin taiteenaloihin.  

Mediataiteita on opetettu oman opetussuunnitelmansa mukaan syksystä 2018 lähtien, mutta osana muita taideaineita jo paljon pidempään. Tämä galleria on syntynyt osana Mediataide monitaiteellisuuden moottorina 3 -hanketta. Hankkeessa on luotu mediataiteiden taiteen perusopetukselle valtakunnallinen verkosto ja kehitetty verkostoon osallistuvien oppilaitosten toimintaa.  Hankkeessa ja tässä galleriassa ovat mukana Helsingin kuvataidekoulu, Kouvolan kansalaisopisto, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Vesilahdella toimiva Pirkan opisto, Vaasan TaiKon, Vihdin kuvataidekoulu ja Visuaalisten taiteiden koulu AIMO Hämeenlinnasta. Hanketta koordinoi Pirkan opisto. Opetushallitus rahoittaa hanketta. 

Mediamoottorin ylläpito: 

Pirkan opisto 

Mediatyöntekijä Kalle Saarinen, etunimi.sukunimi(@)nokiankaupunki.fi